Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2014

Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία.

Δύο  αιώνες  μετά  τη  μεταφοράς  της  πρωτεύουσας, αυτοκράτορας  στην Κωνσταντινούπολη   έγινε  ο  Ιουστινιανός (527μ.Χ.).
Ο  νέος  αυτοκράτορας  διακρινόταν  για  τις  γνώσεις  του, την  εργατικότητά  του  και  την  τόλμη  του  να  αντιμετωπίζει  τις  δυσκολίες. Διάλεξε  ικανούς  συνεργάτες  και  πήρε  μέτρα  για  την  καλή  λειτουργία  του  κράτους  και  για  την  άμυνα  των  συνόρων  της  αυτοκρατορίας:

Κωδικοποίησε  τα  προνόμια  των  Δήμων  και  απαγόρευσε  στους  μεγαλοκτηματίες  να  παίρνουν  τα  κτήματα  των  μικροϊδιοκτητών  γειτόνων  τους  για  χρέη  που  τους  όφειλαν.

  Φορολόγησε  τους  πολίτες  ανάλογα  με  τα  εισοδήματά  τους.

Οργάνωσε  τη  λειτουργία  της  αγοράς  και  επέβαλε  δασμούς  για  τα  εισαγόμενα  προϊόντα.

Όρισε  τους  λογοθέτες  υπεύθυνους  για  την  εφαρμογή  των  νόμων.

Οι  μεταρρυθμίσεις  αυτές  ικανοποίησαν  τον  λαό, αλλά  ενόχλησαν  τους  δήμους  και  δυσαρέστησαν  τους  προνομιούχους. 

Όλα  αυτά  έκαναν  το   Βυζάντιο  πλούσιο  και  δυνατό  και  τον  αυτοκράτορα  έτοιμο  να  ζωντανέψει  το  όνειρό  του: να  φτάσει  τη  βυζαντινή  αυτοκρατορία  στα  παλιά  σύνορά  της  ρωμαϊκής. 
Μόνικα Ρ.