Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2014

Μια "σκιερή σελίδα" του Ιουστινιανού

Το  δεύτερο  έτος  της  βασιλείας  του (529μ.Χ.) ο  Ιουστινιανός  έκλεισε  τη  Φιλοσοφική  Σχολή  της  Αθήνας, που  λειτουργούσε  από  την  εποχή  του  Πλάτωνα (εννέα  αιώνες  πριν), επειδή  θεωρούσε  ότι  ήταν  ο  τελευταίος  χώρος  συντήρησης  της  αρχαίας  θρησκείας. Οι  δάσκαλοι  της  Σχολής  υποχρεώθηκαν  να  εγκαταλείψουν  την  πόλη  και  να  ζήσουν  αλλού  χωρίς  το  δικαίωμα  να  διδάσκουν.                                                                             
   Μόνικα Ρ.